„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Rozszerzenie działalności Przedsiębiorstwa Przemysłowo Handlowego „Smaki Ogrodu” Edyta Kot poprzez rozbudowę linii technologicznej, mająca na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz wprowadzenie nowego asortymentu produktów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020